PONIEDZIAŁEK  – 24.02.2020 r.

7.00 W intencji Haliny, Krystyny, Danuty, Anny, Wiesława, Tadeusza z rodzinami, 
 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

7.00 – Za śp. Helenę Miler – od uczestników pogrzebu

7.00 – Za śp. Mieczysława Mućka – od rodziny Osiaków z dziećmi

 

7.30 –  Za śp. Romana Latoń – od koleżanek i kolegów syna Dariusza

 

18.00 – Z podziękowaniem Bogu, Matce Boskiej i pomocnym ludziom za 18 lat
   życia w trzeźwości, z prośbą o dalszą opiekę Maryi i łaskę trzeźwości

18.00 – Za śp. Remigiusza Bukowskiego w 1 rocznicę śmierci – od żony i dzieci

18.00 – Za śp. Henryka Michalaka w rocznicę śmierci i jego ojca Henryka
   oraz za zmarłych z rodziny Ożarków i Michalaków

18.00 – Za śp. Mariana Dobroszek w 4 rocznicę śmierci

 

WTOREK  – 25.02.2020 r.

7.00 – Dziękczynno-błagalna za dar Nawiedzenia Jezusa Miłosiernego, z prośbą
           o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla mieszkańców bl. 332

7.00 – Za śp. Natalię Jaśkiewicz – od uczestników pogrzebu

7.00

 

7.30

 

18.00 –  Za śp. Kazimierę Kazimierczak – od męża i syna

18.00 – Za śp. Annę Mielczarek – od Joli

18.00 – Za śp. Teresę Marszał – od córki Alicji z mężem i dziećmi

18.00 – Za śp. Piotra Radziejewskiego – od rodziny Bęben

 

ŚRODA  POPIELCOWA –  26.02.2020 r. 

7.00 – Za śp. Mirosławę Biegańską – od uczestników pogrzebu

 

9.00 – Za śp. Stanisława Kalinowskiego w 25 rocznicę śmierci

 

16.30 – Za śp. Zdzisława Kostrzewskiego w 9 rocznicę śmierci16.30 – Za śp. Zofię Przerywacz – od chrześnicy Jadwigi z rodziną
   oraz za Józefa Szafran – od brata Mariana z rodziną

 

18.00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Nadii Sztorc
   z okazji 18-tych urodzin

18.00 – Za śp. Alfredę Hesiak

 

19.30 – Za śp. Jerzego Kurdek – od córki Marty

 

CZWARTEK   – 27.02.2020 r.

7.00 – Za śp. Irenę Dłubak – od wnuków: Michała i Marty

7.00 – Za śp. Stanisława Klimczaka w 25 rocznicę śmierci i Wiesławę Klimczak

7.00 – Za śp. Mieczysława Klewin – od uczestników pogrzebu

 

7.30 – Za śp. Romana Latoń – od rodziny Glądałów

 

18.00 – Za śp. Barbarę, Antoniego, Witolda, Andrzeja, Stanisława, Wojciecha
             Wojewodów

18.00 – Za śp. Ryszarda Muskała – od Pracowników Poczty Bełchatów

18.00 – Za śp. Stanisława Kępińskiego – od chrześniaka Dariusza z rodziną

18.00 – Za śp. Bogdana Ziółkowskiego – od Barbary

 

PIĄTEK – 28.02.2020 r.

7.00 – Za śp. Teodorę Alberciak w 17 rocznicę śmierci i Adolfa Alberciak

7.00

7.00

 

7.30 –

 

18.00 – Za śp. Czesława Rogozińskiego

18.00 – Za śp. Piotra Radziejewskiego – od Tenisistów

18.00 – Za śp. Tadeusza Brzósko oraz  rodziców Tadeusza i Danutę

18.00 – Za zmarłych z rodziny Predoni i Chojnackich
             oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 

SOBOTA  – 29.02.2020 r.

7.00 – Za śp. Stanisława Bukarowicz – od córki Teresy z mężem i dziećmi

7.00 – Za śp. Mariannę, Anastazję, Antoniego Danów

7.00 – Za śp. Mariana Kędzia – od sąsiadów z bl. 111

 

7.30 – Za śp. Grzegorza Rombel – od Pracowników Kopalni, Wydział M-1

 

18.00 – Za śp. Sławomira Motylskiego w 4 rocznicę śmierci

18.00 – Za śp. Józefę Saladra – od wnuczka Roberta z narzeczoną

18.00 – Za śp. Anielę Ziółkowską w 4 rocznicę śmierci, męża Stanisława, rodziców
   Mariannę i Antoniego oraz Walerię i Wojciecha

                                                                                                                                                                                                             

I  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  – 1.03.2020 r.

7.00 Za śp. Elżbietę Swędrak  (greg.1)

 

8.30 Za śp. Bronisławę, Zygmunta, Marka Sobaniec

 

10.00 – Za śp. Wandę Kruszyńską – od siostry

 

11.30 – Za śp. Stefana w 9 rocznicę śmierci, Mariannę i Franciszkę Stefanek

11.30 – Za śp. Halinę Białek – od mieszkańców bl. 143

 

13.00 – Za Parafian – chrzty

 

18.00 – Za śp. Jana, Stanisławę Jędrzejczyków

 

19.30 – Za śp. Albina Biraga