PONIEDZIAŁEK  – 3.02.2020 r.

7.00 Za śp. Annę Mielczarek – od Jerzego Niewczas

7.00 – Za śp. Barbarę Szymczak – od uczestników pogrzebu

7.00 – Za śp. Jana, Weronikę, Józefa, Jana Beręc

 

7.30

 

18.00 – Za śp. Wiesława Maja w 9 rocznicę śmierci

18.00 – Za śp. Marię Mielczarek w 30 rocznicę śmierci

18.00 – Za śp. Jerzego Szumigaj – od żony z dziećmi

18.00 – Za śp. Jana i Helenę Brzezowskich oraz Janinę Chudy

 

WTOREK  – 4.02.2020 r.

7.00 – Za śp. Marię Czapiga – od koleżanek i kolegów z oddziału FM

7.00 – Za śp. Genowefę Mantyk – od rodziny Żubrowskich

7.00 – Za śp. Irenę Puchalską – od sąsiadów z ul. Pabianickiej

 

7.30

 

18.00 –  Za śp. Marię Czapiga – od córki z rodziną

18.00 – Za śp. Annę Mielczarek – od syna Mieczysława z rodziną

18.00 – Za śp. Kazimierza Siwiaszczyk – od syna Krzysztofa z żoną

18.00 – Za śp. Józefa Dukata w 13 rocznicę śmierci i Genowefę Dukat

 

ŚRODA –  5.02.2020 r. 

7.00 – Intencja Porannej Grupy Modlitewnej

7.00 – Za śp. Józefę, Franciszka, Józefę, Stanisława Herudzińskich oraz Barbarę
i Jana Figlus

7.00 – Za zmarłych z rodziny Szcześniewskich i Ciszków

 

7.30 –

 

18.00 – Za śp. Alicję Przybyłek – od mieszkańców bl. 224

18.00 – Za śp. Halinę Białek – od Róż Żywego Różańca

18.00 – Za śp. Henryka Jędrzejczyka – od Rycerstwa Niepokalanej

18.00 – Za śp. Jerzego Prajsner

 

CZWARTEK   – 6.02.2020 r.

7.00 – O nowe, święte, charyzmatyczne powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego – od Rycerstwa Niepokalanej

7.00 – Za śp. Annę Mielczarek – od Jadzi, Joli, Danusi z rodzinami

7.00 –

 

7.30 –

 

18.00 – Za śp. Kazimierza Kasprzaka w 6 rocznicę śmierci

18.00 – Za śp. Mateusza Kuśmierek w 1 rocznicę śmierci – od mamy z bratem
             oraz babci i dziadka

18.00 – Za śp. Piotra Dalszewskiego w 9 rocznicę śmierci

18.00 – Za śp. Anielę Kaczmarczyk

 

I PIĄTEK  MIESIĄCA – 7.02.2020 r.

7.00 – Msza św. wynagradzająca

7.00 – Za śp. Remigiusza Rorat – od uczestników pogrzebu

 

9.00 – Za śp. Władysława, Jana, Mariana i Stanisława Gołędowskich

 

16.30 – Za śp. Józefę Saladra – od syna z żoną

 

18.00 – Z podziękowaniem Bogu za dar życia, z prośbą o Boże
             błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski za wstawiennictwem
             św. Agaty dla Bełchatowskich Amazonek

18.00 – Za śp. Eugeniusza, Józefa, Jakuba, Szymona, Olgę, Leszka i dusze w czyśćcu
             cierpiące, o łaskę miłosierdzia

 

20.00 – Za śp. Annę Mielczarek – od rodziny Skorupów

 

SOBOTA  – 8.02.2020 r.

7.00 – Dziękczynno-błagalna z okazji 50 rocznicy urodzin, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Jubilatki

7.00 – Za śp. Kazimierza Siwiaszczyk – od wnuczki Beaty z mężem i dziećmi

7.00 – Za śp. Jerzego Kurdek – od chrześnicy Iwony z rodziną

 

7.30 – Za śp. Cecylię Kozdrowską w rocznicę śmierci – od córki z mężem

 

18.00 – Za śp. Józefę Saladra – od wnuczka Przemka z żoną

18.00 – Za śp. Mieczysława Dobkowskiego – od żony i dzieci

18.00 – Za śp. Teresę Kotlarek – od mieszkańców  bl. 101, kl. 1

          

NIEDZIELA  – 9.02.2020 r.

7.00 Za śp. Kazimierę, Czesława, ks. Romana, Jadwigę Świątkowskich

 

8.30 Za śp. Reginę, Tadeusza Łach, Tadeusza Halko

 

10.00 – W intencji Rodzin Domowego Kościoła, o wierność charyzmatowi

 

11.30 – Dziękczynna, z prośbą o Bożą opiekę i orędownictwo Matki Bożej
   w 40 rocznicę ślubu Jadwigi i Jana Odrzywolskich

 

11.30 – W intencji Adasia w 6 rocznicę urodzin, o zdrowie, Boże błogosławieństwo,  
   opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski  i w 10 rocznicę ślubu rodziców
   Magdaleny i Piotra

 

13.00 – Za Parafian – chrzty

 

14.00 – W intencji osób uzależnionych

 

18.00 – Za śp. Stanisława Gołąb – od wnuków i prawnuczki

 

19.30 – Za śp. Ewę Kołodziejczak