PONIEDZIAŁEK  – 9.03.2020 r.

7.00 Za śp. Natalię Jaśkiewicz – od babci i dziadka

7.00 – Za śp. Kazimierza , Władysławę, Stanisława, Franciszka, Helenę Aleksanderek, Jana i Halinę Gach

7.00 – Za śp. Krystynę, Edwarda i Zdzisława Majków

 

7.30 –  Za śp. Mirosława Odzimek – od uczestników pogrzebu

 

18.00 – Za śp. Zdzisława Kostrzewskiego w 9 rocznicę śmierci

18.00 – Za śp. ks. Michała Ślęczkę

18.00 – Za śp. Elżbietę Swędrak  (greg.9)

18.00 – Za śp. Genowefę Krasoń

 

WTOREK  – 10.03.2020 r.

7.00 – Za śp. Teresę Marszał – od chrześnicy Renaty z rodziną

7.00 – Za śp. Kamilę Wojciechowską

7.00 – Za śp. Stanisława i Genowefę Śmietanka – od córki z rodziną

 

7.30 – Za śp. Elżbietę Swędrak  (greg.10)

 

18.00 –  Za śp. Kryspina Walęciak w 5 rocznicę śmierci - od żony i dzieci
              z rodzinami oraz za Krystynę, Zygmunta, Krzysztofa Gamrot

18.00 – Za śp. Władysławę, Jana, Jordana, Janinę i Jadwigę Kępa

18.00 – Za śp. Czesławę Kołodziejską w 10 rocznicę śmierci

18.00 – Za śp. Urszulę w 6 rocznicę śmierci, Tadeusza w 10 rocznicę śmierci
             Bogaczyńskich

 

ŚRODA  –  11.03.2020 r.

7.00 – W intencji Radia Maryja

7.00 – Za śp. Annę Mielczarek – od Waldemara i Anny Błońskich

7.00 – Za śp. Mirosława Ćwika w 3 rocznicę śmierci

 

7.30 – Za śp. Andrzeja Kazanowicza w rocznicę śmierci

 

18.00 – Dziękczynna Bogu za udaną operację oraz za wszystkie modlące się osoby,
             o potrzebne łaski, Boże błogosław

18.00 – Za śp. Elżbietę Swędrak  (greg.11)

18.00 – Za śp. Józefa Godalę w 25 rocznicę śmierci

18.00 – Za śp. Marka Rozumek w 6 rocznicę śmierci

 

CZWARTEK   – 12.03.2020 r.

7.00 – Za śp. Jadwigę Gaborską w 25 rocznicę śmierci, Ewę Gaborską, Henryka Gaborskiego, Janinę Szwalską, Mariannę, Marcina Tomaszewskich

7.00 – Za śp. Marię Lipińską – od sąsiadów z bl. 306

7.00 – Za śp. Sławomira Kajzlera

 

7.30 – Za śp. Elżbietę Swędrak  (greg.12)

 

18.00 – Za śp. Grzegorza Zbroję

18.00 – Za śp. Ewę, Adama Gajdów oraz dziadków Gajdów i Kubiaków

18.00 – Za śp. Mieczysława Mastalerz w 6 rocznicę śmierci oraz Annę i Mariana
             Mastalerz

18.00 – Za śp. Grzegorza Perka

 

PIĄTEK  – 13.03.2020 r.

7.00 – Z podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Krystyn w dniu imienin

7.00 – O Boże błogosławieństwo, opiekę Niepokalanej i dar zdrowia
           dla solenizantek: Krystyny Stępień, Krystyny Budy, Krystyny Staśkiewicz

7.00 – Za śp. Annę Mielczarek

 

7.30 – Za śp. Genowefę Śmietanka – od uczestników pogrzebu

 

18.00 – Za śp. Mariannę i Władysława Filipiaków

18.00 – Za śp. Elżbietę Swędrak  (greg.13)

18.00 – Za śp. Krystynę, Zygmunta, Krzysztofa Gamrot, Kryspina Walęciak

18.00 – Za śp. Krystynę Stanisławską z okazji imienin – od Dolińskich

 

SOBOTA  – 14.03.2020 r.\

7.00 – Za śp. Halinę Białek – od rodziny Serwinów

7.00 – Za śp. Andrzeja Kopytek – od dzieci z rodzinami

7.00 – Za śp. Genowefę Grabowską

 

7.30 – Za śp. Elżbietę Swędrak  (greg.14)

 

18.00 – Za śp. Jerzego Kurdek – od syna Adama z rodziną

18.00 – Za śp. Wacława Śliwińskiego w 4 rocznicę śmierci

18.00 – Za śp. Karola Cymara w 2 rocznicę śmierci – od Ewy i Gosi

18.00 – Za śp. Barbarę Długoszewską w 13 rocznicę śmierci, Józefa, Helenę,
   Franciszka Długoszewskich oraz zmarłych z rodziny Efenbergów

                                                                                                                                                                        

III  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  – 15.03.2020 r.

7.00 Za śp. Bronisława, Stefanię Brzezowskich oraz zmarłych z rodziny
           Majkowskich i Brzezowskich

 

8.30 Za śp. Józefa Gurgul i rodziców oraz Władysława i Zofię Sykuła

 

10.00 – Dziękczynna za otrzymane  łaski, z prośbą o zdrowie, Boże
   błogosławieństwo, dary Ducha Św. i opiekę Matki Najświętszej dla Bożeny
   z okazji imienin

10.00 – Za śp. Stanisławę Szela – od koleżanek z pracy, jej siostry Marylki

 

11.30 – O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, dary Ducha Św.
   dla Zuzanny Rychlik, z okazji 15 rocznicy urodzin

11.30 – Za śp. Krystynę Malinowską w 2 rocznicę śmierci

 

13.00 – Za Parafian

 

18.00 – Za śp. Genowefę Uznańską w 6 rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodziny
   Uznańskich, Poznańskich, Michalaków, Janiaków

 

19.30 – Za śp. Elżbietę Swędrak  (greg.15)